Privacyvoorwaarden Festivals.nu

 1. Algemeen
  1 Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens verzameld door Festivals.nu.
  1.2 Festivals.nu is toegewijd aan het beschermen van de privacy van gebruikers en het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
 2. Verzamelde gegevens
  1 Festivals.nu kan persoonlijke gegevens verzamelen wanneer gebruikers zich registreren op de website, deelnemen aan winacties, contact opnemen met de klantenservice of op andere wijze informatie verstrekken.
  2.2 De verzamelde gegevens kunnen onder meer naam, e-mailadres, contactgegevens, demografische informatie en andere relevante gegevens omvatten.
 3. Doel van gegevensverwerking
  1 Festivals.nu verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: a) Het leveren van de gevraagde diensten en functionaliteiten. b) Het verzenden van relevante informatie, updates en aanbiedingen met betrekking tot festivals en gerelateerde onderwerpen. c) Het organiseren van winacties en het communiceren met deelnemers. d) Het verbeteren van de gebruikerservaring en het personaliseren van de inhoud op basis van de interesses van de gebruiker.
 4. Gegevensbeveiliging
  1 Festivals.nu neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging.
  4.2 Festivals.nu kan gebruikmaken van derde partijen voor het verwerken van gegevens of het leveren van bepaalde diensten. In dergelijke gevallen zorgt Festivals.nu ervoor dat de derde partijen voldoen aan de privacy- en beveiligingsstandaarden.
 5. Gegevensdeling
  1 Festivals.nu deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde diensten of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  5.2 Festivals.nu kan geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens delen voor statistische analyses, marktonderzoek of andere legitieme doeleinden.
 6. Bewaartermijn
  1 Festivals.nu bewaart persoonlijke gegevens niet langer één jaar.
 7. Gebruikersrechten
  1 Gebruikers hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Dit kan worden gedaan door contact op te nemen met Festivals.nu via de aangegeven communicatiekanalen.
  7.2 Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 8. Wijzigingen in de privacyvoorwaarden
  1 Festivals.nu behoudt zich het recht voor om deze privacyvoorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden op de website bekendgemaakt.

Neem voor vragen of opmerkingen over de privacyvoorwaarden van Festivals.nu contact met ons op via contact@festivals.nu

 

© 2024 festivals.nu. Alle rechten voorbehouden